Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 01:16 (Data juliańska: 2459000.553)
P= -15.62°   Bo= -0.75°   Lo= 238.57°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 31-05-2018 rok godz. 05:00 UTC nr obserw. 24/85/maj/929


31-05-2018 Janusz Bańkowski

Systematyczne prowadzone amatorskie obserwacje  Słońca pozwalają śledzić rozwój i przemieszczanie się grupy 2712. Grupa ta należy jednak do jednych z najsilniejszych strukturalnie ponieważ od 5 dni dość stabilnie utrzymuje się na powierzchni Słońca.  Swoją wielkością pod względem rozmiarowym  pojedynczych plam nie zachwyca ale dobrze widoczna jest w okularze 8’’ teleskopu. Liczba Wolfa R = 27 SN = 26 i CV = Cro  Janusz B.