Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:47 (Data juliańska: 2458997.158)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.50°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 01-06-2018 rok godz. 14:20 UTC nr obserw. 01/86/cze/930


01-06-2018 Janusz Bańkowski

Grupa 2712 nadal jest dominującym wizualnym obszarem na powierzchni tarczy słonecznej. Od kilku dni w sposób silnie strukturalnie  zakorzeniona jest powierzchniowo. W sumie jej rozmiar średni największa powierzchnia cieszyła się 28 maja 80 mln część. Moim zdaniem przetrwa do zachodniego brzegu tarczy. Wówczas będziemy  mogli obserwować jak opuszcza widoczna z Ziemi stronę. Liczba Wolfa R = 22 SN = 39 i CV = Cro  

 fot. J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, filtr żółty  GSO (#25 przepuszczalności) 1,25”,  ND3.8 złączka okularowa GSO 80 mm  soczewka Barlowa 3x Kamera ZWO ASI 034 MC klatek 120.