Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:54 (Data juliańska: 2459000.538)
P= -15.63°   Bo= -0.76°   Lo= 238.77°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 03-06-2018 rok godz. 15:00 UTC nr obserw. 03/88/cze/932


03-06-2018 Janusz Bańkowski

Obszar aktywny 2712 pod względem wizualnym przechodzi już do historii.  Towarzyszył nam od 28 maja i przez kilka dni ładnie prezentował się w okularze teleskopu.  grupa 2712 jednak nie  doczekała  zachodniego brzegu tarczy słonecznej  aby móc ją  obserwować przejście w całości na odwrotną z Ziemi stronę Słońca. Został otoczony pochodnią kategorii a2 Liczba Wolfa R =11 SN = 0 i CV = Axx (1)

 fot. J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, filtr żółty  GSO (#25 przepuszczalności) 1,25”,  ND3.8 złączka okularowa GSO 80 mm  soczewka Barlowa 3x Kamera ZWO ASI 034 MC klatek 40.