Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:41 (Data juliańska: 2459000.528)
P= -15.63°   Bo= -0.76°   Lo= 238.90°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 05-06-2018 rok godz. 13:30 UTC nr obserw. 05/90/cze/934


05-06-2018 Janusz Bańkowski

Wyraźnie widać jak pochodnie pozostałości po grupie 2712 znajduje się już na granicy  zachodniego brzegu tarczy słonecznej. Ponownie od 24 godzin na powierzchni Słońca od strony widocznej panuje cisza słoneczna. W takim przypadku może oznaczać  tylko jedno liczba Wolfa R= 0 i aktywność plamo-twórcza SN = 0. Janusz B.