Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:22 (Data juliańska: 2458997.140)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.74°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 06-06-2018 rok godz. 13:30 UTC nr obserw. 06/91/cze/935


06-06-2018 Janusz Bańkowski

Pogoda do fotografowania Słońca na „ostro”  znakomita. Wizualnie tarcza słoneczna pozbawiona jest aktywnych grup. Dopiero obiektyw kamery po wykonaniu serii zdjęć dostrzegł jedną znikoma plamkę oznaczoną strzałka. CV= Axx ,  R =11 i SN - 1Janusz B.

 fot. J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, filtr żółty  GSO (#25 przepuszczalności) 1,25”,  ND3.8 złączka okularowa GSO 80 mm  soczewka Barlowa 2x Kamera ZWO ASI 034 MC klatek 25.