Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:22 (Data juliańska: 2459002.557)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 212.05°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 07-06-2018 rok godz. 13:30 UTC nr obserw. 07/92/cze/936


07-06-2018 Janusz Bańkowski

Dziś dzień spokojnego Słońca zupełna cisza powierzchniowa liczba Wolfa R  = 0. Janusz B.