Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:12 (Data juliańska: 2459000.508)
P= -15.64°   Bo= -0.76°   Lo= 239.17°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 0806-2018 rok godz. 13:30 UTC nr obserw. 08/93/cze/937


08-06-2018 Janusz Bańkowski

Ciąg dalszy ciszy słonecznej tarcza pozbawiona grup słonecznych  liczba Wolfa R  = 0. Janusz B.