Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 14:31 (Data juliańska: 2458997.105)
P= -16.87°   Bo= -1.17°   Lo= 284.20°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 23-05-2017 rok godz. 12:30 UT nr. obser. 11/68/maj/736 Janusz B.


23-05-2017

Widoczne są wyraźne 4 grupy plam słonecznych po dwie na obu półkulach. ich rozmiary są na pograniczu widoczności optycznej teleskopu Grupy te jka na razie nie wykazują tendencji jakichkolwiek rozbłysków powierzchniowych. Janusz B.