Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-13    Czas UT: 07:11 (Data juliańska: 2458800.799)
P= 21.94°   Bo= 3.11°   Lo= 352.65°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 23-06-2018 rok godz. 06:20 UTC nr obserw. 23/108/cze/952


25-06-2018 Janusz Bańkowski

Dzięki  lokalnym i chwilowym rozpogodzenią udaje się przeprowadzić obserwację Słońca. Choć sam seeing i wiatr nie stwarzają komfortu obserwacji wyznaczyłem   liczbę Wolfa na R = 13. Po jednodniowej przerwie widać jak na swoim  potencjale  dużo straciła grupa 2715.  Janusz B.