Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 19:58 (Data juliańska: 2459001.332)
P= -15.33°   Bo= -0.66°   Lo= 228.27°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 23-06-2018 rok godz. 06:20 UTC nr obserw. 23/108/cze/952


25-06-2018 Janusz Bańkowski

Dzięki  lokalnym i chwilowym rozpogodzenią udaje się przeprowadzić obserwację Słońca. Choć sam seeing i wiatr nie stwarzają komfortu obserwacji wyznaczyłem   liczbę Wolfa na R = 13. Po jednodniowej przerwie widać jak na swoim  potencjale  dużo straciła grupa 2715.  Janusz B.