Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 22:36 (Data juliańska: 2458805.442)
P= 20.65°   Bo= 2.56°   Lo= 291.44°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 28-06-2018 rok godz. 12:50 UTC nr obserw. 24/109/cze/953


28-06-2018 Janusz Bańkowski

Obserwacje po trzech dobach przerwy dzięki tylko lokalnym rozpogodzeniom możliwa obserwacja. Niestety po zaniku grupy 2715 wszystko ponownie powróciło do normy liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B