Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-13    Czas UT: 06:50 (Data juliańska: 2458800.785)
P= 21.94°   Bo= 3.11°   Lo= 352.83°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 29-06-2018 rok godz. 13:50 UTC nr obserw. 25/110/cze/954


29-06-2018 Janusz Bańkowski

Dzisiaj kolejny dzień spokojnego Słońca pod względem wizualnych obszarów aktywnych: grup słonecznych i pochodni.  Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.