Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-13    Czas UT: 04:13 (Data juliańska: 2458800.676)
P= 21.97°   Bo= 3.12°   Lo= 354.27°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 03-07-2018 rok godz. 13:50 UTC nr obserw. 01/111/lip/955


03-07-2018 Janusz Bańkowski

Kolejny dzień spokojnego Słońca pod względem wizualnych. Brak jakichkolwiek obszarów aktywnych: grup słonecznych i pochodni.  Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.