Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 19:12 (Data juliańska: 2459001.300)
P= -15.34°   Bo= -0.66°   Lo= 228.69°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 03-07-2018 rok godz. 13:50 UTC nr obserw. 01/111/lip/955


03-07-2018 Janusz Bańkowski

Kolejny dzień spokojnego Słońca pod względem wizualnych. Brak jakichkolwiek obszarów aktywnych: grup słonecznych i pochodni.  Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.