Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-13    Czas UT: 04:07 (Data juliańska: 2458800.672)
P= 21.97°   Bo= 3.12°   Lo= 354.32°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 04-07-2018 rok godz. 13:20 UTC nr obserw. 02/112/lip/956


04-07-2018 Janusz Bańkowski

Nadal oczekujemy na pojawianie się aktywnych obszarów. Jak na razie cisza słoneczne   Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.