Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 19:01 (Data juliańska: 2459001.292)
P= -15.35°   Bo= -0.66°   Lo= 228.79°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 04-07-2018 rok godz. 13:20 UTC nr obserw. 02/112/lip/956


04-07-2018 Janusz Bańkowski

Nadal oczekujemy na pojawianie się aktywnych obszarów. Jak na razie cisza słoneczne   Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.