Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 08:25 (Data juliańska: 2458996.851)
P= -16.95°   Bo= -1.20°   Lo= 287.56°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 22-05-2017 rok godz. 15:00 UT nr. obser. 10/67/maj/735 Janusz B.


22-05-2017

Teleskopem o średnicy lustra widać grupy plam na możliwości wizualnej. Seeing po południu się poprawił dlatego była możliwość wykonania obserwacji. Moim zdaniem są to cząstkowe grupy o małych rozmiarach, które w sumie nie stanowią poważnego wygenerowania rozbłysków powierzchniowych Janusz B.