Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:53 (Data juliańska: 2458997.162)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.45°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 05-07-2018 rok godz. 13:10 UTC nr obserw. 03/113/lip/957


05-07-2018 Janusz Bańkowski

Cisza słoneczna brak aktywności od 28 czerwca (7 doba) Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.