Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 01:06 (Data juliańska: 2459000.546)
P= -15.62°   Bo= -0.75°   Lo= 238.67°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 06-07-2018 rok godz. 12:40 UTC nr obserw. 04/114/lip/958


06-07-2018 Janusz Bańkowski

Nadal brak wizualnej  aktywności,  to już ósma doba.  Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.