Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:31 (Data juliańska: 2458996.897)
P= -16.94°   Bo= -1.19°   Lo= 286.95°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 07-07-2018 rok godz. 05:50 UTC nr obserw. 05/115/lip/959


07-07-2018 Janusz Bańkowski

Nadal brak wizualnej  aktywności,  to już dziewiąta  doba. Na wschodnim brzegu widać jak generują się pochodnie.  Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.