Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:16 (Data juliańska: 2458996.886)
P= -16.94°   Bo= -1.19°   Lo= 287.10°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 15-07-2018 rok godz. 06:00 UTC nr obserw. 07/117/lip/961


15-07-2018 Janusz Bańkowski

Cisza słoneczna spowodowana jest brakiem grup plam słonecznych. Jest to już 17 doba jak na powierzchni Słońca nie występuje ani jeden  aktywny obszar. Słońce w stanie wizualnym uśpione. Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 2xND96-0.3+1x#56(zielony) +body ESO550D.