Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:32 (Data juliańska: 2459002.564)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 211.96°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 16-07-2018 rok godz. 05:50 UTC nr obserw. 08/118//lip/962


16-07-2018 Janusz Bańkowski

Od 28 czerwca nie występują wizualne aktywne ośrodki w postaci grup słonecznych  Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B. fot. J. Bańkowski,  teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D