Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:36 (Data juliańska: 2459000.525)
P= -15.63°   Bo= -0.76°   Lo= 238.94°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 18-07-2018 rok godz. 14:50 UTC nr obserw. 09/119//lip/963


18-07-2018 Janusz Bańkowski

Nadal trwa cisza słoneczna z niecierpliwością oczekujemy  grup słonecznych   .Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0 Obserwacja dzięki chwilowym 10-15 minutowym lokalnym rozpogodzeniom wiatr w 3. Brak komfortu obserwacji Janusz B. fot. J. Bańkowski,  teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.