Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-30    Czas UT: 23:50 (Data juliańska: 2459001.493)
P= -15.27°   Bo= -0.64°   Lo= 226.13°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 19-05-2017 rok godz. 13:40 UT nr.obserw. 09/66maj/734


19-05-2017

Dzisiejsza obserwacja Słońca przy ładnej pięknej pogodzie pozwoliła odnotować dwie grupy na obydwóch półkulach 2656 i 2658. Nie należą do obszarów dużych ale możemy się spodziewać w nich rozbłysków przynajmniej klasy C. Liczba Wolfa R = 23 i SN = 3. Janusz B.