Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:58 (Data juliańska: 2459002.582)
P= -14.86°   Bo= -0.51°   Lo= 211.72°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 22-07-2018 rok godz. 06:10 UTC nr obserw. 12/122//lip/966


22-07-2018 Janusz Bańkowski

Wszystko ponownie powróciło do normy.  Oczywiście epizod z mała grupą plam trwał dwie doby i jego rozmiar skazany z góry  był na porażkę. Liczba Wolfa R=0 i SN=0.    fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.