Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:46 (Data juliańska: 2458997.157)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.51°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

22-07-2018 rok


22-07-2018 Janusz Bańkowski

Po rozmowie z Tadeuszem poprawiłem raport z dnia 20 i 21 lipca r mojej obserwacji związanej z pojawieniem się obszaru aktywnego w centrum tarczy słonecznej. Obserwacja wizualna wykona bezpośrednio niefotograficzna liczba Wolfa R = 0 i SN = 0 Janusz Bańkowski.