Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:57 (Data juliańska: 2459000.540)
P= -15.63°   Bo= -0.75°   Lo= 238.75°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 23-07-2018 rok godz. 13:30 UTC nr obserw. 13/123//lip/967


23-07-2018 Janusz Bańkowski

Aktywność wizualna zerowa „cisza” słoneczna. Liczba Wolfa R=0 i SN=0.    fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.