Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:38 (Data juliańska: 2458997.151)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.59°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 24-07-2018 rok godz. 13:50 UTC nr obserw. 14/124//lip/968


24-07-2018 Janusz Bańkowski

Nadal trwają dni wizualnej zerowej aktywności  „cisza” słoneczna. Liczba Wolfa R=0 i SN=0.    fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.