Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:31 (Data juliańska: 2459002.563)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 211.97°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 26-07-2018 rok godz. 12:30 UTC nr obserw. 16/126//lip/970


26-07-2018 Janusz Bańkowski

 

Pełny obrót rotacyjny Słońca twa 28 dni tyleż samo przez ten okres czasu brak ośrodków aktywności na całej powierzchni naszej dziennej gwiazdy.  Zapewne Słońce dokonało już prawie pełnego obrotu dookoła swej osi. fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.