Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:03 (Data juliańska: 2458996.877)
P= -16.95°   Bo= -1.19°   Lo= 287.22°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 28-07-2018 rok godz. 08:10 UTC nr obserw. 17/127//lip/971


28-07-2018 Janusz Bańkowski

Dalszy ciąg „ciszy” słonecznej   aktywność zerowa  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.