Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:01 (Data juliańska: 2458997.126)
P= -16.86°   Bo= -1.16°   Lo= 283.92°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 30-07-2018 rok godz. 13:20 UTC nr obserw. 19/129//lip/973


30-07-2018 Janusz Bańkowski

Ciekawa sprawa teraz widać  wyraźnie obszar podwyższonej aktywności w postaci pochodni na półkuli południowej  blisko równika, wschodni brzeg tarczy. Czy jeszcze przez 36 godzin będzie  w stanie  wygenerować plamy słoneczne ?  Dalszy ciąg „ciszy” słonecznej   aktywność zerowa  32 doba fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.