Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:10 (Data juliańska: 2459000.507)
P= -15.64°   Bo= -0.76°   Lo= 239.18°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 31-07-2018 rok godz. 13:30 UTC nr obserw. 20/130//lip/974


31-07-2018 Janusz Bańkowski

Wciąż widoczny jest obszar  podwyższonej aktywności w postaci pochodni na półkuli południowej  blisko równika, wschodni brzeg tarczy. Niestety dalszy ciąg „ciszy” słonecznej   aktywność zerowa  33 doba fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.