Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 08:51 (Data juliańska: 2458996.869)
P= -16.95°   Bo= -1.20°   Lo= 287.32°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-05-2017 rok godz. 13:00 UT nr.obserw. 08/65/maj/733


18-05-2017

W 24 godzin po obserwacji widać wyraźnie jak grupa 2565 grupa zmniejszyła swój rozmiar. Natomiast na południowej półkuli mała grupka podzieliła się na dwie części. W centrum znajduje się z kolei dziura koronalna Nie wielki rozbłysk blisko tego środowiska pozwoli na wygenerowaniu potężnego strumienia wiatru słonecznego. Aktywność pod względem rozbłysku zero pole magnetyczne klasy alfa. Liczba Wolfa R = 24 i SN = 13. Janusz B.