Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 04:08 (Data juliańska: 2459005.672)
P= -13.67°   Bo= -0.14°   Lo= 170.83°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 01-08-2018 rok godz. 12:20 UTC nr obserw. 01/131/sie/975


01-08-2018 Janusz Bańkowski

W końcu pochodnia znajdująca  się od dwóch dni na powierzchni  tarczy słonecznej wygenerowała grupę. jedna plama wyraźnie widoczna. Po 34 dobach na nowo Słońce  się „ożywiło”.   J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.