Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 10:18 (Data juliańska: 2458996.929)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.53°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 02-08-2018 rok godz. 13:10 UTC nr obserw. 02/132/sie/976


02-08-2018 Janusz Bańkowski

Ponowie tarcza słoneczna wykazuje zerowa aktywność zerową. Co prawda SDO na swoich zdjęciach wykazuje grupę ale tak nikłych rozmiarów, że na możliwościach amatorskich teleskopów jest poza zasięgiem optycznym.   fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +aparat cyfrowy FinePixS5000.