Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 01:36 (Data juliańska: 2459000.567)
P= -15.62°   Bo= -0.75°   Lo= 238.39°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 03-08-2018 rok godz. 06:00 UTC nr obserw. 03/133/sie/977


03-08-2018 Janusz Bańkowski

Ciąg dalszy  ponownej aktywności zerowej   liczba Wolfa R = 0  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +aparat cyfrowy FinePixS5000.