Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 10:01 (Data juliańska: 2458996.917)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.69°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 04-08-2018 rok godz. 06:10 UTC nr obserw. 04/134/sie/978


04-08-2018 Janusz Bańkowski

Słońce wykazuje ponownie swoją zerową aktywność po małym epizodzie z grupą z dnia 01 lipca.  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +aparat cyfrowy FinePixS5000.