Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:52 (Data juliańska: 2458996.911)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.77°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 05-08-2018 rok godz. 07:10 UTC nr obserw. 05/135/sie/979


05-08-2018 Janusz Bańkowski

Na wschodnim brzegu tarczy generują się pochodnie czyżby zapowiedz grup słonecznych   fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +aparat cyfrowy FinePixS5000.