Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:49 (Data juliańska: 2458997.159)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.49°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 06-08-2018 rok godz. 14:10 UTC nr obserw. 06/136/sie/980


06-08-2018 Janusz Bańkowski

Rozbudowane pochodnie jednak będą wchłaniane przez powierzchnię  tarczy słonecznej czekamy na grupę plam. fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +aparat cyfrowy FinePixS5000.