Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:30 (Data juliańska: 2458997.146)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.66°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 10-08-2018 rok godz.13:50UTC nr obserw. 10/140/sie/984


10-08-2018 Janusz Bańkowski

Nadal utrzymuje się cisza słoneczna powierzchnia tarczy pozbawiona jest aktywnych obszarów pod względem wizualnym.  W dalszym ciągu oczekujemy na pojawienie się grup  słonecznych.  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno - zielony) +aparat cyfrowy FinePixS5000.