Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:12 (Data juliańska: 2458997.133)
P= -16.86°   Bo= -1.16°   Lo= 283.83°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 17-05-2017 rok godz. 12:50 UT nr. obserw. 07/64/maj/732 Janusz B.


17-05-2017

Grupa 2656, która była ledwo co widoczna na wschodnim brzegu tarczy dziś zwiększyła swój rozmiar. Aktywność pod względem rozbłysku zero pole magnetyczne klasy alfa. Liczba Wolfa R = 24 i SN = 13. Janusz B.