Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 10:27 (Data juliańska: 2458996.935)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.45°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 11-08-2018 rok godz.13:10 UTC nr obserw. 11/141/sie/985


11-08-2018 Janusz Bańkowski

Nadal trwa stan czystej tarczy słonecznej. Dzisiaj mija  10 doba jak Słońce pozbawione jest grup  słonecznych. Z moich prowadzonych w tym roku 141 obserwacji 78 pozbawionych jest jakichkolwiek grup słonecznych. fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 filtr 2xND96-0.3+1x#12(żółty) +aparat cyfrowy FinePixS5000.