Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:48 (Data juliańska: 2458997.158)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.50°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 15-08-2018 rok godz.14:50 UTC nr obserw. 15/145/sie/989


15-08-2018 Janusz Bańkowski

Na półkuli południowej wyraźnie choć małych rozmiarów widoczny jest w okularze teleskopu obszar AR 2718. Przy zastosowaniu większego powiększenia  ale już w teleskopie TN208/80x2BRLwidoczna jest nikła mała plamka obok głównej ciemnego jego jądra. Należy ona do klasy CV: Bxo co oznacza, że jest to dwubiegunowa grupa bez półcienia.    fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 filtr 2xND96-0.3+1x#12(żółty) + Canon EOS 550D.