Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:59 (Data juliańska: 2459000.541)
P= -15.63°   Bo= -0.75°   Lo= 238.73°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 16-08-2018 rok godz.13:20 UTC nr obserw. 16/146/sie/990


16-08-2018 Janusz Bańkowski

Na półkuli południowej wyraźnie  pozostaje aktywny obszar AR 2718. Nie jest on tak silnie strukturalnie związany z powierzchnia Słońca.  Ten stan obszaru nie przekłada się  z kolei  na wygenerowanie rozbłysku powierzchniowego jakiejkolwiek swojej skali.  Przy zastosowaniu większego powiększenia  ale już w teleskopie TN208/80x2BRL widoczna są nikła małe dwie  plamki  obok głównej ciemnego jego jądra otoczony półcieniem . Grupa należy  do klasy CV: Cro (5). Liczba Wolfa R=13 SN = 12.  fot. J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, filtr żółty  GSO (#12 przepuszczalności) 1,25”,  ND3.8 złączka okularowa GSO 80 mm  soczewka Barlowa 3x Canon EOS 550D.