Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:48 (Data juliańska: 2459000.533)
P= -15.63°   Bo= -0.76°   Lo= 238.84°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 18-08-2018 rok godz.06:20 UTC nr obserw. 18/148/sie/992


18-08-2018 Janusz Bańkowski

Piąta doba jak   utrzymuje  się jedyny obszar AR 2718 o zmiennej aktywności. Wizualnie wygląda jak powolny  tranzyt planety Merkury.  Myślę, że  niedługo  zakończy swój żywot  na powierzchni Słońca. Grupa należy  do klasy CV: Axx  Liczba Wolfa R = 11 SN = 1.  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +FinePix S5000.