Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 02:14 (Data juliańska: 2459002.593)
P= -14.86°   Bo= -0.51°   Lo= 211.58°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 22-08-2018 rok godz.13:10 UTC nr obserw. 22/152/sie/996


22-08-2018 Janusz Bańkowski

Epizody z dwoma grupami 2718 i 2719 się zakończyły. Ponownie po paru dobach powierzchnia Slońca powróciła do swojej normy  tzn. trwa  „cisza” słoneczna.  Aktywność słoneczna liczba Wolfa R=0  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 filtr 2xND96-0.3+1x#12(żółty) + FujiPixS5000.