Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-05-19    Czas UT: 21:19 (Data juliańska: 2458623.388)
P= -19.65°   Bo= -2.17°   Lo= 177.08°   Carr. Rot 2217
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 23-08-2018 rok godz.13:30 UTC nr obserw. 23/153/sie/997


23-08-2018 Janusz Bańkowski

Ponownie  po jednodobowym zaniku obszar AR 2719 był dostrzegalny tylko metodą obserwacji fotograficznej. Grupa 2719 musi być silnia strukturalnie mimo swojego zaniku ponownie się pojawiła  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 teleskop słoneczny (po wytrawieniu lustra)  filtr 2xND96-0.3+1x#12(zielony) + 2x BRL FujiPixS5000.

Podstrona w budowie.