Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-03-20    Czas UT: 11:39 (Data juliańska: 2458562.985)
P= -25.14°   Bo= -7.05°   Lo= 254.79°   Carr. Rot 2215
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 26-08-2018 rok godz14:10UTC nr obserw. 25/155/sie/999


26-08-2018 Janusz Bańkowski

Lokalne rozpogodzenie trwające przy nawet dobrym seeingu do kilkunastu minut to okres wystarczający do wykonania obserwacji. Tym bardziej jest ona moja nr 999 obserwacji wizualno - fotograficzną od 012 sierpnia 2013 roku. Dwie grupy symetrycznie położone po obu stronach równikach doskonale są widoczne w okularze teleskopu. Dobrze się nawet utrwaliły w kadrze aparatu. Jak podają obserwatoria słoneczne nie są one aktywne pod względem powierzchniowych rozbłysków. Choć w grupie 2720 tam jest w niej pole magnetyczne bardziej za ciśnione. liczba Wolfa R = 25 CV: Dro (13). 

Podstrona w budowie.