Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:46 (Data juliańska: 2459002.574)
P= -14.86°   Bo= -0.51°   Lo= 211.83°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

OBSERWACJA NR 1000


27-08-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE dnia 26-08-2018 rok godz13:50 UTC nr obserw. 26/156/sie/1000

Na powierzchni tarczy słonecznej widoczna jest tylko jedna plama w grupie 2720 ootczona niewielkim półcieniem.  R = 11 SN = 10 i Cv: Cso  Janusz B.