Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-05-19    Czas UT: 20:56 (Data juliańska: 2458623.372)
P= -19.65°   Bo= -2.17°   Lo= 177.29°   Carr. Rot 2217
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 29-08-2018 rok godz13:20 UTC nr obserw. 27/157/sie/1001


29-08-2018 Janusz Bańkowski

Wszystko  powróciło do normy cisza słoneczna na tarczy ciekawe - jak potrwa długo ?  Liczba Wolfa R = 0. Janusz B.

Podstrona w budowie.