Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-03-20    Czas UT: 11:28 (Data juliańska: 2458562.978)
P= -25.14°   Bo= -7.05°   Lo= 254.89°   Carr. Rot 2215
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 29-08-2018 rok godz13:20 UTC nr obserw. 27/157/sie/1001


29-08-2018 Janusz Bańkowski

Wszystko  powróciło do normy cisza słoneczna na tarczy ciekawe - jak potrwa długo ?  Liczba Wolfa R = 0. Janusz B.

Podstrona w budowie.