Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-05-19    Czas UT: 20:50 (Data juliańska: 2458623.368)
P= -19.65°   Bo= -2.17°   Lo= 177.34°   Carr. Rot 2217
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 30-08-2018 rok godz12:50 UTC nr obserw. 28/158/sie/1002


30-08-2018 Janusz Bańkowski

Druga obserwacyjna doba ciszy słonecznej,  aktywność naszej dziennej gwiazdy zerowa liczba Wolfa R = 0. Ponownie oczekujemy na pojawienie się grupy(p) słonecznych. Janusz B.

Podstrona w budowie.