Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-03-20    Czas UT: 11:18 (Data juliańska: 2458562.971)
P= -25.14°   Bo= -7.05°   Lo= 254.98°   Carr. Rot 2215
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 31-08-2018 rok godz13:50 UTC nr obserw. 29/159/sie/1003


31-08-2018 Janusz Bańkowski

Trzecia obserwacyjna  doba ciszy słonecznej panująca na jego powierzchni,  aktywność naszej dziennej gwiazdy zerowa liczba Wolfa R = 0. Ponownie oczekujemy na pojawienie się grupy(p) słonecznych. Janusz B.

Podstrona w budowie.