Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-05-19    Czas UT: 20:45 (Data juliańska: 2458623.365)
P= -19.65°   Bo= -2.17°   Lo= 177.38°   Carr. Rot 2217
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 31-08-2018 rok godz13:50 UTC nr obserw. 29/159/sie/1003


31-08-2018 Janusz Bańkowski

Trzecia obserwacyjna  doba ciszy słonecznej panująca na jego powierzchni,  aktywność naszej dziennej gwiazdy zerowa liczba Wolfa R = 0. Ponownie oczekujemy na pojawienie się grupy(p) słonecznych. Janusz B.

Podstrona w budowie.