Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:20 (Data juliańska: 2459002.556)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 212.07°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 14-05-2017 rok godz. 07:10 UT nr. obserw. 05/62/maj/730 Janusz B.


14-05-2017

Aktywność na dzień dzisiejszy zerowa nadzieje w pochodniach, które pojawiły się na wschodnim brzegu tarczy słonecznej. Być może na jakiś czas będą w stanie wygenerować grupę plam słonecznych. Liczba Wolfa R= 0 i SN = 0 Janusz B.